Zarzad Okregu

Do Okręgu ZHP Kanada należą cztery Organizacje.
Aby się połączyć, należy kliknąć jak następuje:

 

Informacja o Okręgu:

Organizacja Harcerek Struktura Organizacjyjna Okręgu
Organizacja Harcerzy  Harcerstwo w Kanadzie
Organizacja Starszego Harcerstwa  Kto Może Należeć do Harcerstwa
Organizacja Przyjaciół Harcerstwa Cele Związku Harcerstwa Polskiego
  Jak Pracuje Harcerstwo
  Broszurka o ZHPpgK
  Skład Zarządu Okręgu
  Archiwum
  Referat Duszpasterski

 

 

OKRĘG ZHP KANADA

Na Zjeździe Okręgu, który się odbył 25 marca 2017 r. w Mississauga, Ontario, zostały wybrane następujące władze Okręgu ZHP Kanada na kadencję 2017-19:

Przewodnicząca

hm Halina Sandig

Okręgowy Kierownik OPH

dzh Barbara Stadnik

Sekretarz

hm Aniela Biskup

Skarbnik

dzh Elżbieta Razumienko

Członkowie:

phm Adrian Kania

hm Monika Karska-Emin

dzh Joanna Kowalik-Bereśniewicz

hm Ewa Muniak

dzh Iwona Piotrowska

hm Marcin Rewkowski

hm Michał Sokolski

hm Elżbieta Tomaszewska

hm Wanda Wierzbicka

phm Robert Wołoch

Członek dokooptowany na zebraniu ZO 25 marca 2017r. pełniący funkcje:

Członek  „WICI Harcerskie Kanady”

dzh Wanda Kalinowska

Członkowie z urzędu:

Kapelan Okręgu

Komendantka Chorągwi Harcerek

Komendant Chorągwi Harcerzy

Okręgowy Kierownik Starszego Harcerstwa

o. Janusz Błażejak

hm Barbara Woźniak

hm Rafał Biłyk

hm Paweł Urbaniak

  
You are here:   Strona GlownaWspierająceZarząd Okręgu